top of page

Firma Kunst
Køb af kunst kan trækkes fra i skat, der gælder følgende for virksomheder: 

Kunstkøb op til kr. 11.300 er fuldt fradragsberettiget i anskaffelses året. 
Kunstkøb over kr. 11.300 kan afskrives over 4 år med 25% pr. år. 

Regeringen har indført nye regler, i 2015 der forbedrer mindre virksomheders mulighed for at afskrive køb af kunst. Reglerne betyder, at det nu er mere attraktivt for virksomheder at købe kunstværker. 

Der kan således også afskrives på kunst, hvor virksomheden er beliggende i en ejendom, hvor der både er virksomhed og boliger, med mindre der altså som nævnt er tale om én- eller tofamilieshuse, eller kunsten placeres i den del af den, i øvrigt erhvervsmæssigt anvendte, bygning, der benyttes til beboelse

Benyt dig af chancen og få fradrag i virksomhenden med en flot udsmykning

bottom of page